X Mohon maaf! Sebagian besar Audio lama di blog ini tidak bisa diputar disebabkan server audio yang bermasalah, jadi akan diusahakan untuk dialihkan ke server yang lain. Terimakasih!

JS Post by Label

Lentera di Malam Kelam, Penjelasan Kesalahan "Al Ibanah" Karangan Syaikh Al Imam [PDF]

Asy-Syaikh Yusuf bin Al-Ied Al-Jazairiy .


LENTERA DI MALAM KELAM
Penjelasan terhadap Kesalahan Kitab Al Ibanah - Syaikh Muhammad Al Imam

Penulis: Asy-Syaikh Yusuf bin Al 'Ied bin Sholih Al Jazairiy حَفِظَهُ اللّٰه

Lentera di Malam Kelam.pdf

Pengantar:
Sekian banyak laporan dari berbagai tempat di Yaman menyebutkan bahwasanya para hizbiyyun dari para pendukung jam’iyyat, Ikhwanul Muslimun dan yang lainnya dengan gembira ikut menyebarkan kitab tersebut. Bahkan Muhammad Al Mahdiy yang telah dihizbikan oleh Imam Al Wadi’iy -rohimahulloh- yang dahulunya diperangi oleh Syaikh Muhammad Al-Imam sendiri- berkata: "Inikan buku kami?!"

Maka bangkitlah tokoh-tokoh Ahlus Sunnah merontokkan gigi-gigi kitab itu dengan hujjah-hujjah dari Al-Qur’an, As-Sunnah dan manhaj Salaf:

Syaikh Al-‘Allamah Abu Abdirrohman Yahya Al-Hajuriy -hafizhohulloh mengeluarkan risalah Mujmalut Taqwim Wash-Shiyanah (cet. Maktabatul Falah) yang berisi timbangan global tentang kitab Al-Ibanah.

Syaikh Abu Abdis-Salam Hasan bin Qosim Ar-Roimy hafizhohulloh mengeluarkan malzamah Taslithul Adhwaus Salafiyyah yang membongkar kejahatan yang tersembunyi dari para penulis kata pengantar Al Ibanah.

Syaikh Abu Hatim Sa’id Da’as Al-Yafi’iy -hafizhohulloh- mengeluarkan Tanzihus Salafiyyah (cet. Maktabah Darul Hadits) yang berisi bantahan tuntas terhadap prinsip prinsip Al-Ibanah.

Syaikh Abu Ibrohim Muhammad bin Muhammad bin Mani’ Ash-Shon’aniy -hafizhohulloh- mengeluarkan komentar tegas terhadap kitab itu dalam lembaran mukaddimah yang beliau kirimkan kepada Yusuf Al Jazairiy (termaktub juga dalam terjemahan ini).

Beliau juga mengeluarkan kitab Al-Fawakih Al-Janiyyah (cet. Darut Taisir) yang di dalamnya mengandung bantahan dan sindiran tajam terhadap sebagian prinsip penulis Al-Ibanah.

Saudara kita Abu Bakr bin Abdah bin Abdillah Al-Hammadiy hafizhohulloh mengeluarkan malzamah Al-I’anah yang berisi bantahan terhadap sebagian kesalahan yang nyata dalam Al-Ibanah.

Saudara kita Kholid bin Muhammad Al-Ghorbaniy -hafizhohulloh- mengeluarkan malzamah Balaqi’ Wa Salaqi’ yang membongkar kebatilan Syaikh Abdul Aziz Al-Buro’iy dalam pengantarnya terhadap Al-Ibanah.

Saudara kita Abu Hatim Yusuf bin ‘Id Al-Jazairiy -hafizhohulloh- mengeluarkan Mishbahuzh Zholam (cet. Maktabatul Falah) yang meruntuhkan secara tuntas terhadap prinsip dan manhaj penulis Al-Ibanah dan bantahan terhadap cercaan penulis Al-Ibanah terhadap Salafiyyun.

Bahkan tidak ketinggalan pula saudara kita Abu Abdillah Adib Al-Jakartiy Al Indonesiy -hafizhohulloh- manakala melihat para hizbiyyun di Indonesia menyebarluaskan kitab batil itu, beliau menulis risalah ringkas berjudul Senjata Makan Tuan yang isinya meruntuhkan sebagian prinsip Syaikh Muhammad Al-Imam -waffaqohulloh- dengan memakai perkataan Syaikh Al-Mufti Ahmad bin Yahya An-Najmiy -rohimahulloh-.

Abu Fairuz Abdurrohman Al-Qudsiy –waffaqohulloh- juga dimudahkan Alloh - ta’ala- untuk mengeluarkan At-Tajliyyah Li Amarotil Hizbiyyah (cet. Al-Mathbu’atus Salafiyyah) yang di dalamnya terdapat banyak dalil dan fatwa para Imam yang mengandung bantahan terhadap prinsip-prinsip Al-Ibanah tersebut dan pembelaan terhadap manhaj Salaf yang hendak digoyang penulis Al-Ibanah. Juga berisi pembuktian hizbiyyah orang-orang yang dibela penulis Al-Ibanah dan berisi sedikit gambaran tentang gembiranya hizbiyyun dengan kitab Al-Ibanah itu.

Seluruh kerja keras Ahlus Sunnah ini semua semata-mata berkat taufiq dan pertolongan Alloh untuk membongkar syubuhat yang datang dari siapa pun.

Manakala bantahan-bantahan ini dikeluarkan kepada umat, maka tampaklah betapa lemahnya kebatilan yang disuguhkan oleh Syaikh Muhammad Al-Imam waffaqohulloh- dan menjadi semakin tampak cemerlanglah manhaj Salaf yang selama ini digenggam erat oleh para Salafiyyun yang dipimpin oleh para ulama Darul Hadits Dammaj.
Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال